Zadnje novice


  • Usposabljanje za varno delo z diizocianati
    NOVO! Izvajamo usposabljanje za varno delo z DIIZOCIANATI v skladu z UREDBO KOMISIJE (EU) 2020/1149 z dne 3. avgusta 2020 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede diizocianatov in predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. Usposabljanje izvajamo po programu, ki je prilagojen vašemu načinu uporabe s praktičnim prikazom uporabe in odstranitve osebne varovalne opreme, ki se uporablja pri delu z diizocianati, na vaši lokaciji. Po zaključenem usposabljanju se izvede preizkus teoretičnega in praktičnega usposabljanja in izdamo potrdilo o usposobljenosti za varno delo z diizocianati.
  • Najem predavalnice
    V novih prostorih podjetja Kova d.o.o., vam nudimo sodobno opremljeno predavalnico za različne dogodke (seminarje, sestanke, predstavitve). Cena najema predavalnice je določena po urah oziroma po dogovoru. Za več informacij pišite na barbara.pocivavsek@kova.si ali pokličite na telefon 03/428-23-44.