Seminar za pooblaščene inženirje s podeljenimi kreditnimi točkami