Varnost in zdravje pri delu

VARSTVO PRI DELU, STROKOVNI DELAVEC VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, USPOSABLJANJE, SEMINARJI, PREGLEDI DELOVNE OPREME, MERITVE ZAŠČITE PRED ELEKTRIČNIM UDAROM, MERITVE PONIKALNOSTI


Vsak delodajalec mora svojim delavcem pred pričetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1) (Uradni list RS, št. 43/2011) in jih usposobiti teoretično in praktično iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti na delovnem mestu.

Delodajalec mora upoštevati in izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih navzočih oseb prisotnih na delovnem območju. Posebno skrb mora nameniti nosečim delavkam, mladim in starejšim delavcem ter delavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo ter za njih poskrbeti za ustrezne ukrepe in upoštevati posebna tveganja, katere strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu podrobneje obravnava v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Prav tako mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Na podlagi pooblastila izdanega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo pooblaščeni za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu za vaše podjetje.

Storitve podjetja Kova d.o.o. v sklopu varnosti in zdravja pri delu:

 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu – strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
 • opravljanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme
 • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo
 • ekološke meritve na delovnem mestu ( hrup, mikroklima, osvetlitev, prah, vibracije…)
 • meritve zaščite pred električnim udarom in meritve ponikalne upornosti ozemljil
 • prodaja opozorilnih tabel (varnostni znaki)
 • svetovanje na sanitarno tehničnem področju, pregledi prostorov in izdelava tehnolških načrtov
 • svetovanje ter pomoč pri izdelavi tehnične mape in priprav izjav o skladnosti po pravilniku o varnosti strojev
 • splošni akt o VZD za izvajalce rudarski del
 • modeliranje karte hrupa za sanacijske programe zmanjševanja hrupa na delovnih mestih