Opozorilne table

VARNOSTNI ZNAKI, OPOZORILNE TABLE, OPOZORILNE NALEPKE, VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU


Vsak delodajalec mora zagotoviti postavitev varnostnih znakov na mestih, kjer se delavci tveganjem ne morejo izogniti, ker jih ni bilo možno odpraviti ali zmanjšati. Pri postavitvi varnostnih znakov delodajalec upošteva oceno tveganja za varnost in zdravje pri delu in zagotovi, da so varnostni zanki vedno na zahtevanem mestu. Delodajalec mora zagotoviti, da varnostni znaki izpolnjujejo zahteve iz Pravilnika o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005, 34/2010 in 43/2011-ZVZD-1).

V podjetju Kova d.o.o., že vrsto let dobavljamo opozorilne table in opozorilne nalepke, ki izpolnjujejo zahteve iz Pravilnika o varnostnih znakih. Oblike in barve znakov na opozorilnih tablah in opozorilnih nalepkah so prilagojene njihovi specifični uporabi za prepovedi, nevarnosti, obvezno uporabo, zasilne izhode, gradbišča, opozorila….

Naše opozorilne table in opozorilne nalepke so narejene iz naslednjih materialov:

Dibond – sendvič material, ki ima na spodnji in zgornji strani tanko aluminijasto ploščo 0,3 mm, vmes pa posebno poli-ethilensko zmes, ki preprečuje prekomerne deformacije pod različnimi vremenskimi pogoji. Material je razvit na podlagi dolgoletnih izkušenj pridobljenih za izdelavo poslovnih fasad. Material odlikuje izredna čvrstos, enostavna obdelava, izredno lep videz, visoka kvaliteta.

Komatex – plošča iz penjenega PVC-ja

Opozorilne table za intervencijsko pot ter zbirno mesto so narejene iz dibond materiala. Ostale opozorilne table so iz komatex materiala, debeline od 1 do 3 mm, opozorilne nalepke pa iz PVC materiala.

Velikost opozorilnih tabel in opozorilnih nalepk:
Pri nas lahko naročite opozorilne table in opozorilne nalepke ter varnostne znake v vseh dimenzijah.

Pojmi:
Varnostni znak – je znak, ki se nanaša na določen objekt, dejavnost ali stanje. Daje informacijo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Znak je lahko napis, barva, svetlobni znak, zvočni signal, govorna ali ročna signalizacija.
Znak za prepoved – je znak, ki prepoveduje določeno dejanje, ki lahko povzroči tveganje za varnost in zdravje
Opozorilni znaki – je znak, ki opozarja na tveganje ali nevarnost
Znak za obveznost – je znak, ki predpisuje obvezno ravnanje v določenem primeru

Izdelamo vam tudi nestandardne opozorilne table in opozorilne nalepke. Za naročilo pišite na info@kova.si.