Požarna varnost

POŽARNA VARNOST, POŽARNI RED, POŽARNI NAČRT, GASILNIK, AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA


Na področju požarne varnosti izvajamo:

 • študijo požarne varnosti, zasnovo požarne varnosti, izkaz požarne varnosti
 • oceno požarne ogroženosti, požarni red s prilogami, požarni načrt, načrt evakuacije,
 • izdelavo ocen požarne ogroženosti, načrte zaščite in reševanja
 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog požarnega varstva (odgovorna oseba za varstvo pred požarom)
 • elaborate eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
 • organizacijo pregledov za pridobitev poročila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite(varnostna razsvetljava, sprinkler sistemi, javljalniki, odvodi dima in toplote ….)
 • pripravo in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varstvu pred požarom
 • usposabljanje delavcev za protieksplozijsko ogroženost
 • usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • servis in vzdrževanje gasilnih aparatov,
 • dobavo in montažo gasilnih aparatov,
 • prodajo gasilnih aparatov,
 • preglede in preizkuse hidrantnega omrežja.

Naloge požarne varnosti izvajajo:

Mitja Pungaršek, dipl. gosp.inž.

Denis Bah, inž.gradb.

Peter Bevc, inž. strojništva – gasilniki