Gasilni aparat

                                                                           

GASILNI APARAT, PREGLED GASILNIKA, SERVIS GASILNIKA, PRODAJA GASILNIH APARATOV


Da poskrbimo za optimalno požarno varnost smo v podjetju pridobili Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij in Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

Pregled in servish gasilnih aparatov:

  • Enkrat letno za vas opravimo pregled in servis gasilnega aparata. Servis gasilnega aparata se izvede v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 22/95). Servis obsega vizualni pregled in odpiranje gasilnika, zamenjavo iztrošenih delov ugotovljenih pri pregledu (tesnila, podložke, vzmeti, delov centralnega ventila…), po potrebi ponovno polnjenje aparata, preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi, čiščenje, namestitev predpisanih označb/nalepk (POTRDILO o brezhibnem delovanju gasilnega aparat) in evidentiranje opravljene storitve v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

Pri pregledu in preizkusu hidrantnega omrežja, vam nudimo:

  • Periodični pregled in preizkus hidrantnega omrežja, ki se opravi enkrat letno v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95). Preizkušanje hidrantnega omrežja je sestavljeno iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja. Redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja zajema vizualni pregled, odpiranje, čiščenje, popravilo oz. zamenjava iztrošenih delov, preizkus statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju. Pri notranjem omrežju pogledamo še stanje cevi, ročnika in tesnost Pri suhih hidrantih pa stanje cevi in ročnika. Po nadzoru hidrantnega omrežja se omarice notranejga hidrantnega omrežja in omarice s pripadajočo opremo za zunanje hidrante zaplombirajo in opremijo z nalepko (POTRDILO o brezhibnem delovanju sistema).
  • Prvi pregled in preizkus hidrantnega omrežja, ki se izvaja v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95). Prvi pregled se opravi pred pričetkom uporabe po naročilu naročnika.

Na zalogi imamo gasilne aparate za prodajo strankam, in sicer:

  • gasilni aparat S (1 kg, 2 kg, 6 kg, 9 kg, 50 kg)
  • gasilni aparat CO2 (2 kg, 5 kg, 10 kg)
  • nakup opozorilnih tabel in opozorilnih nalepk za gasilne aparate, hidrante in euro hidrante