Akademija znanja

AKADEMIJA ZNANJA, USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA, ORGANIZACIJA SEMINARJEV, VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, POŽARNA VARNOST


Akademija znanja in publicistike skrbi za nenehno in stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

V oddelkuk Akademije znanja in publicistike izvajamo seminarje in delavnice različnih tipov usposabljanja, kot so:

 • izvedba strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
 • prvo usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • obdobno usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • usposabljanje za opravljanje energetskih naprav,
 • usposabljanje iz varnosti igral
 • tečaji osnovnih andragoških znanj
 • izvedba seminarjev za poklicno  usposabljanje pooblaščenih inženirjev – obvezne in izbirne vsebine za pridobitev kreditnih točk IZS
 • organizacijo seminarjev na podlagi vašega povpraševanja oziroma potrebe naših strank.

Akademija znanja in publicistike omogoča strokovno usposabljanje:

 • strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu,
 • strokovnim delavcem za požarno varnost,
 • varnostnim inženirjem,
 • pooblaščenim inženirjem
 • vodilnemu in vodstvenemu kadru,
 • kadrovnikom,
 • izvajalcev medicine dela,
 • izvedencem za varnost in zdravje pri delu,
 • sindikalnim zaupnikom in delavskim zaupnikom
 • in vsem, ki v podjetjih in organizacijah skrbijo za učinkovitost in dobro počutje zaposlenih na področju varnega in zdravega dela in promocije zdravja na delovnem mestu.

Akademija znanja in publicistike izvaja poleg dodatnega funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja tudi usposabljanja na področju, varne uporabe električnega orodja in opreme, varnega dela s plini, gradbenega zakona kot tudi vsa ostala usposabljanja in delavnice za posodabljanje strokovne usposobljenosti zaposlenih kakor tudi izboljšuje kakovost storitev na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti ter spodbuja vseživljenjsko učenje za delo.

Za urnik seminarjev, kliknite na povezavo.

Kontakt: Barbara Počivavšek, dipl.ekon. • Tel: 03/428 23 44 • Gsm: 031 646 429 • e-naslov: barbara.pocivavsek@kova.si