Seminarji

SEMINARJI, STROKOVNI DELAVEC VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POŽARNE VARNOSTI, KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, HACCP, GDPR


Izvajamo aktualne teme za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu, strokovne delavce požarne varnosti, koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter ostalih temah na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, varstva okolja in gradbenega inženiringa.

OKTOBER 2019

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

Kdaj: 18.10.2019

Kje: Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje

Potrdilo: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na podlagi 4. odstavka 9. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/2011).

Program: Strokovni seminar požar 18.10

NOVEMBER 2019

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV 

Razpisujemo seminar za Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev z naslovom Gradbeni zakon in podzakonski akti.

Kdaj: 6. november 2019

Potrdilo: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

Program: Program GZ – obvezna vsebina 6.11.

 

IZVEDENA USPOSABLJANJA – 2019

OBDOBNO USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE VZD, NADZORNIKE NA GRADBIŠČIH IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Potrdilo: Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi na usposabljanju za koordinatorje VZD skladno s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja  koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08) in potrdilo o udeležbi s podeljenimi 8. točkami v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011).

Program: Koordinatorji in vzd program 19 sept – IZVEDENO

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV 

Razpisujemo seminar za Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev za matično sekcijo MST.

Potrdilo: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

Program: Program inženirji MST požar – IZVEDENO

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV 

Na podlagi potrjenega programa razpisujemo seminar za poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSE. Programu sta dodljeni 2 kreditni točki. Seminar bomo izvedli 21.5.2019 s pričetkom ob 12 uri v naših seminarskih prostorih na Opekarniški cesti 15 D, 3000 Celje.

Program inženirji MSE – IZVEDENO

USPOSABLJANJE  ZA DELAVCE ELEKTRO STROKE IN ELEKTROTEHNIČNO POUČENE DELAVCE

Organiziramo delavni za delavce elektro stroke in elektrotehnično poučene delavce.

Kdaj: 30. maj 2019 ob 8:00 uri

Kje: Opekarniška cesta 15D, Celje (predavalnica)

Vabilo in program delavnice – Elektro stroka in pouceni delavci – IZVEDENO

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH Z ZVEZI S HIGIENO ŽIVIL IN HACCP SISTEMOM

Organiziramo izvedbo seminarja iz usposabljanja zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom. Usposabljanje je namenjeno odgovornim osebah za ravzoj in vzdrževanje postpkov HACCP-a , nosilčem živilske dejavnosti ter delavcem, ki ravnajo z živili v pripravi, proizvodnji in prodaji.

Kdaj: 20. junijj 2019 ob 12:00 uri

Več o samem programu – Vabilo HACCP 20.6

OBDOBNO USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE VZD, NADZORNIKE NA GRADBIŠČIH IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Kdaj: 4. julij 2019 ob 08:00 uri

Potrdila: Udeleženci prejmejo Potrdilo o udeležbi na usposabljanju za koordinatorjev VZD skladno s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08) in potrdilo o udeležbi s podeljenimi 8. točkami v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011).

Več o samem programu – Usposabljanje koordinatorjev in vzd

 

 

 

Parkiranje je brezplačno na urejenem parkirišču Mercator centra ali v garažni hiši Mercator centra.

Kontakt: Barbara Počivavšek, dipl. ekon. • Tel: 03/428 23 44 • Gsm: 031 646 429 • e-naslov: barbara.pocivavsek@kova.si