Seminarji

SEMINARJI, STROKOVNI DELAVEC VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POŽARNE VARNOSTI, KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, HACCP, GDPR


Izvajamo aktualne teme za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu, strokovne delavce požarne varnosti, koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter ostalih temah na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, varstva okolja in gradbenega inženiringa.

NOVEMBER 2019

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

Kdaj: 25.11.2019

Kje: Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje

Potrdilo: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na podlagi 4. odstavka 9. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/2011).

Program: Strokovni seminar požar 25.11

DECEMBER 2019

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV 

Razpisujemo seminar za Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev – obvezne vsebine (2kt)

Kdaj: 12. december 2019

Potrdilo: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

Program: Program GZ – obvezna vsebina 12.12.19

 

Razpisujemo seminar za Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev – izbirne vsebine za matične sekcije MSG – gradbeništvo (2kt)

Kdaj: 12. december 2019

Potrdilo: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

Program: Program inženirji MSG izbirne vsebine

 

 

 

 

Parkiranje je brezplačno na urejenem parkirišču Mercator centra ali v garažni hiši Mercator centra.

Kontakt: Barbara Počivavšek, dipl. ekon. • Tel: 03/428 23 44 • Gsm: 031 646 429 • e-naslov: barbara.pocivavsek@kova.si