Seminarji

SEMINARJI, STROKOVNI DELAVEC VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POŽARNE VARNOSTI, KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, HACCP, GDPR


Izvajamo aktualne teme za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu, strokovne delavce požarne varnosti, koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter ostalih temah na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, varstva okolja in gradbenega inženiringa.

MAJ 2019

 

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH Z ZVEZI S HIGIENO ŽIVIL IN HACCP SISTEMOM

Organiziramo izvedbo seminarja iz usposabljanja zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom. Usposabljanje je namenjeno odgovornim osebah za ravzoj in vzdrževanje postpkov HACCP-a , nosilčem živilske dejavnosti ter delavcem, ki ravnajo z živili v pripravi, proizvodnji in prodaji.

Več o samem programu – Vabilo HACCP – IZVEDENO

Vljudno vabljeni!

 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV 

Na podlagi potrjenega programa razpisujemo seminar za poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSE. Programu sta dodljeni 2 kreditni točki. Seminar bomo izvedli 21.5.2019 s pričetkom ob 12 uri v naših seminarskih prostorih na Opekarniški cesti 15 D, 3000 Celje.

Program inženirji MSE – IZVEDENO

 

USPOSABLJANJE  ZA DELAVCE ELEKTRO STROKE IN ELEKTROTEHNIČNO POUČENE DELVACE

Organiziramo delavni za delavce elektro stroke in elektrotehnično poučene delavce.

Kdaj: 30. maj 2019 ob 8:00 uri

Kje: Opekarniška cesta 15D, Celje (predavalnica)

Vabilo in program delavnice – Elektro stroka in pouceni delavci

 

 

Parkiranje je brezplačno na urejenem parkirišču Mercator centra ali v garažni hiši Mercator centra.

Kontakt: Barbara Počivavšek, dipl.ekon. • Tel: 03/428 23 44 • Gsm: 031 646 429 • e-naslov: barbara.pocivavsek@kova.si