Gradbeni inženiring

GRADBENI INŽENIRING,  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, ELABORATI, KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, TEHNIČNI PREGLEDI OBJEKTOV


Na področju Gradbenega inženiringa izvajamo:

Projektno dokumentacijo (PGD, PZI in PID)

 • vodilna mapa
 • načrt arhitekture
 • načrt gradbene konstrukcije
 • načrt elektro instalacije in elektro opreme
 • načrt strojnih instalcij in strojen opreme
 • tehnološki načrt
 • načrt zunanje urediteve
 • načrt ravnanja z gradbenimi odpadki
 • načrt rušilnih del

Elaborate:

 • študija /presoja/zasnova požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • izkaz toplotnih kapacitet objekta
 • izkaz prezračevanja
 • elaborat zvočne izolacije v stavbah (hrup)
 • varnostni načrt v fazi projektiranja objekta

Vodenje gradbeno upravnih postopkov:

 • pridobivanje lokacijske informacijeđ
 • pridobivanje soglasij,
 • vodenje postopkov,
 • komuniciranje z upravnim organom, soglasodajalcem,..

Nadzor

 • gradbeni nadzor
 • elektro nadzor
 • strojni nadzor
 • požarni nadzor

Koordinacijo v fazi izvajanja projekta – koordinator varnosti in zdravja pri delu

 • izdelava varnostnega načrta za gradbišče
 • izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Tehnične preglede objektov:

 • razpolagamo s strokovnim kadrom za tehnične preglede

Kontakt: Simona Karo Gajšek, dipl. san. • Tel: 03/428 23 29 • Gsm:041 506 612 • e-naslov: simona.karo@kova.si