Projektiranje

PROJEKTIRANJE IN GRADBENA DOVOLJENJA , ZAHTEVNI IN MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI, LEGALIZACIJA OBJEKTA


V podjetju Kova d.o.o., smo poleg vseh dejavnosti, ki jih izvajamo na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja, razvili področje za vodenje gradbeno – upravnih postopkov, ki vključuje izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj za vse vrste objektov (zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne).

Našim strankam v okviru projektiranja svetujemo glede dopustnosti gradnje na podlagi veljavnih prostroskih aktov, izdelujemo projektno dokumentacijo, ki vključuje izdelavo vodilnih map, načrtov in elaboratov, vodimo kompletni gradbeno – upravni postopek od pridobitve lokacijske informacija, soglasij k projektu ter zastopamo stranko v upravnem postopku za pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja.

Strankam nudimo tudi nadzor:

  • gradbeni nadzor
  • elektro nadzor
  • strojni nadzor
  • požarni nadzor

Gradbeni inženiring vodimo za vse vrste gradenj (nova gradnja, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava) in legalizacijo objektov.

LEGALIZACIJA

Legalizacija objekta je postopek na podlagi katerega se pridobi gradbeno dovoljenje, s katerim se legalizira nelegalno (»črno«) ali neskladno gradnjo.

Kontakt: Simona Karo Gajšek, dipl. san. • Tel: 03/428 23 29 • Gsm:041 506 612 • e-naslov: simona.karo@kova.si