Kontrolni organ

KONTROLNI ORGAN, OPREMA POD TLAKOM, TLAČNE POSODE, PRENOSNE JEKLENKE GASILNIKOV


Podjetje Kova d.o.o. je akreditiran kontrolni organ (akreditacijska listina K-069).

Na podlagi odločbe, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za notranji trg, Ljubljana, smo imenovani organ za periodične preglede po prvem in drugem odstavku 7. člena Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom.

Kontrolni organ izvaja pregledovanje in preskušanje opreme pod tlakom za naslednja področja:

Kurjena ali drugače ogrevana oprema z nevarnostjo pregrevanja: 
• avtoklavi
• sterilizatorji
• procesni reaktorji

Tlačne posode:

  • Enostaven tlačne posode
  • Tlačne posode za vročo vodo in paro
  • Tlačne posode za termoolja
  • Tlačne posode za tehnične pline

Varovalna oprema in tlačni pribor:
• varnostni ventili

Prenosne jeklenke gasilnikov:

  • aluminijaste
  • jeklene

Jeklenke dihalnih aparatov:

  • aluminijaste
  • jeklene
  • kompozitnih materialov