Preizkus jeklenk

PREIZKUS JEKLENK | GASILNIKOV

Za prenose gasilne aparate priloga Pravilnika določa, da je potrebno vsakih 10 let opraviti zunanji pregled in preizkus trdnosti, če proizvajalec ni predpisal drugače.

Periodični pregled prenosnih jeklenk gasilnika določa:

  • čiščenje
  • zunanji pregled
  • notranji pregled
  • tlačni preizkus

Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu jeklenk gasilnika se jeklenka označi s trajnim žigom in nalepko ter datumom preizkusa.