Preizkus jeklenk

PREIZKUS JEKLENK | GASILNIKOV

NOVOST V PONUDBI

Na podlagi odločbe, ki jo je izdako Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 315/16/2008-14 z dbe 28.10.2015 je dužba Kova d.o.o., imenovana za organ z periodične preglede po prvem in drugem odstavku 7. člena Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom tudi za področje PRENOSNIH JEKLENK GASILNIKOV.

Za prenose gasilne aparate priloga Pravilnika določa, da je potrebno vsakih 10 let opraviti zunanji pregled in preizkus trdnosti, če proizvajalec ni predpisal drugače.

Periodični pregled prenosnih jeklenk gasilnika določa:

  • čiščenje
  • zunanji pregled
  • notranji pregled
  • tlačni preizkus

Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu jeklenk gasilnika se jeklenka označi s trajnim žigom in nalepko ter datumom preizkusa.

Smo akreditiran kontrolni ogran, K 069.