Preizkušanje tesnosti

PRESKUŠANJE TESNOSTI KANALIZACIJE, VODOVODA, ZBIRALNIKOV, SNEMANJE KANALIZACIJE


Izvajamo naslednja preskušanja:

1. Tesnost kanalizacije, vodovoda, zbiralnikov po standardu SIST EN 1610 in ÖNORM B2503:

  • Preskušanje cevnih odsekov z zrakom
  • Preskušanje okroglih jaškov
  • Preskušanje peskolovov
  • Preskušanje objektov (čistilne naprave,  lovilci olja in usedalniki)
  • Preskušanje ostalih kanalizacijskih objektov 

2. Preskušanje vodovodnega omrežja po SIST EN 805

3. Preskušanje vodnih zbiralnikov po SIST EN 1508:2000

4. Snemanje kanalizacije