Sistemi vodenja

SISTEMI VODENJA, HACCP, SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE, VARNOSTNI SVETOVALEC ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA


Na področju Sistemov vodenja izvajamo:

  • uvajanje sistema kakovosti (SIST ISO 9001), sistema ravnanja z okoljem (SIST ISO 14001), sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (OHSAS 18001)
  • izdelava poslovnikov sistema HACCP
  • opravljanje strokovnih nalog svetovalca za kemikalije, izdelava varnostnih listov in druge pripadajoče dokumentacije
  • svetovanje na področju REACH
  • opravljanje strokovnih nalog varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR, RID)