O podjetju

Družba Kova d.o.o. je danes pomemben partner podjetjem pri organizaciji in izvedbi kompletnih strokovnih nalog s področja:

  • varnosti in zdravja pri delu,
  • požarnega varstva,
  • varstva okolja,
  • gradbenega inženiringa,
  • projektiranja,
  • kontrolnega organa,
  • organiziranja seminarjev in usposabljanj,
  • prodaji opozorilnih tabel in opozorilnih nalepk ter
  • prodaji gasilnih aparatov.

Za opravljanje strokovnih nalog imamo pridobljena vsa potrebna pooblastila, akreditiran preizkusni laboratorij (LP034) in akreditiran kontrolni organ (K-069). Kompetentno in usposobljeno osebje s svojim znanjem skrbi za celovito izvedbo storitve pri naročniku.