Poslanstvo

Z znanjem in kompetentnostjo prispevamo k nenehnemu razvoju varovanja zdravja, varnosti pri delu in prostemu času, prijaznemu delovnemu okolju in skrbi za čisto življenjsko okolje.