Vizija

Rastoče, nadpovprečno uspešno ter kompetentno storitveno podjetje, ki skrbi in je pozorno za potrebe ter zahteve, ki jih prinašajo sodobno delovno in življenjsko okolje, nova spoznanje na področjih zakonodaje, ekologije, ergonomije, tehnologije, informatike, meroslovja …

S svojo vsestransko kompetentnostjo omogočimo strankam uspešnejše in ekonomičnejše poslovanje pri nižjih skupnih stroških dela in ob izboljšanju kakovosti delovnega okolja.

Smo organizacijsko optimalno podjetje, pozorno na nove poslovne priložnosti, ki nenehno vzpodbuja usposobljene, zadovoljne in podjetju prepadne delavce k ustvarjalnosti, iniciativnosti in timskemu delu.

Zavzemamo se za premišljeno, stabilno, zanesljivo uravnoteženo rast. Svoje poslovanje širimo postopoma in na trdnih temeljih in znanjih.