Poslovna kultura

Spoštujemo strokovno, osebno in druge lastnosti posameznika; razvijamo timsko delo in čim višjo stopnjo sodelovanja pri odločanju o pomembnih odločitvah; ravnamo skladno s poslovno etiko (v odnosu do strank, konkurentov in ostalih partnerjev); stremimo za odlično kakovost izdelkov in storitev ter upravičenemu zadovoljstvu kupcev in poslovnih partnerjev; vzdržujemo vzorne odnose z zunanjimi javnostmi.