NAPOVEDNIK DOGODKOV

POŽARNA VARNOST V SEVESO OBRATIH IN

OBJEKTIH IED NAPRAV

CELJE, 24.04.2018

 

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti: nikolina.cizej@kova.si

 

Program na povezavi:

 

 

 

PRAKTIČNA DELAVNICA S PRISTOPI UVEDB SPREMEMB 

NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI 

GDPR – Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov

 

 Celje, 10.05.2018

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti: nikolina.cizej@kova.si

 

Program na povezavi:

 

 

USPOSABLJANJE  STROKOVNIH DELAVCEV VZD -

DELOVNA OPREMA - ODPOVEDANO

CELJE, 19.04.2018

POTRDILO:

Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi s podeljenimi 8. točkami v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011).

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti: nikolina.cizej@kova.si

 

Program na povezavi:

 

 

 

 

USPOSABLJANJE ZA UPRAVLJAVCE VILIČARJA (prvo / obdobno)

predviden termin: april 2018

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti: nikolina.cizej@kova.si

 

 

VARNO DELO V GOZDU (DELO Z MOTORNO ŽAGO)

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti: nikolina.cizej@kova.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, Avtorja: dr. Aleš Jug, Luka Bercko;

Priročnik