Gradbeni inženiring | Koordinator za varnost in zdravje pri delu

Na področju Gradbenega inženiringa izvajamo:

 

    Projektno dokumentacijo (PGD, PZI in PID)

 • vodilna mapa
 • načrt arhitekture
 • načrt gradbene konstrukcije
 • načrt elektro instalacije in elektro opreme
 • načrt strojnih instalcij in strojen opreme
 • tehnološki načrt
 • načrt zunanje urediteve
 • načrt ravnanja z gradbenimi odpadki
 • načrt rušilnih del

   

   Elaborate:

 • študija /presoja/zasnova požarne varnosti
 • elaborat gradbene fizike
 • izkaz toplotnih kapacitet objekta
 • izkaz prezračevanja
 • elaborat zvočne izolacije v stavbah (hrup)
 • varnostni načrt v fazi projektiranja objekta

 

    Vodenje gradbeno upravnih postopkov (pridobivanje lokacijske informacije, pridobivanje soglasij, vodenje postopkov, komuniciranje z upravnim organom, soglasodajalcem,…)

 

    Nadzor

 • gradbeni nadzor
 • elektro nadzor
 • strojni nadzor
 • požarni nadzor

 

    Koordinacijo v fazi izvajanja projekta - koordinator

 • izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih
 • izdelava varnostnega načrta za gradbišče

 

   Tehnične preglede objektov

 • razpolagamo s strokovnim kadrom za tehnične preglede