HACCP

Poslovnik HACCP

  • izdelava poslovnika za vodenje notranjega nadzora nad živili in krmo (HACCP).
  • izdelava obrazcev HACCP za pisno vodenje notranjega nadzora
  • vzpostavitev sistema za vodenje notranjega nadzora
  • izvajanje verifikacije in izdelava poročil o verifikacijskem postpku
  • revizija dokumentacije HACCP na podlagi uvedenega sistema
  • usposabljanje zaposlenih za varno ravnanje z živili
  • priprava vlog za registracijo živilskega obrata
  • svetovanje na področju izpolnjevanja minimalnih sanitarnih tehničnih zahtev za živilske obrate, frizersko - kozmetične in podobne dejavnosti

 

Kontakt: 

Simona Karo Gajšek, dipl. san. inž.