Kontrolni organ | Oprema pod tlakom in tlačne posode

Podjetje Kova d.o.o. je akreditiran kontrolni organ. (K-069).

 

Na podlagi odločbe, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za notranji trg, Ljubljana, imenovana za organ za periodične preglede  po prvem in drugem odstavku 7. člena Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom.

 

Kontrolni organ izvaja pregledovanje in preskušanje opreme pod tlakom za naslednja področja:

 

Kurjena ali drugače ogrevana oprema z nevarnostjo pregrevanja:
• avtoklavi
• sterilizatorji
• procesni reaktorji

 

Tlačne posode:
• enostavne tlačne posode
• tlačne posode za vročo vodo in paro

  • tlačne posode za termoolja

• izmenjevalniki toplote
• tlačne posode za tehnične pline
• tlačne posode za utekočinjene pline iz zraka
• tlačne posode za utekočinjen naftni plin
• tlačne posode  za zemeljski plin

Varovalna oprema in tlačni pribor:
• varnostni ventili


Prenosne jeklenke gasilnikov:

  • aluminijaste

  • jeklene