Dovoljenje za delo

03. november 2014

Varstvo pri delu

Podjetje Kova d.o.o. je pridobila novo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu za:

 

  • obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju (toplotne razmere, hrup, osvetlitvene razmere, vibracije in nevarne kemikalije snovi na delovnem mestu),
  • obdobne preglede in preizkuse delovne opreme

 

Odločbo št: 10200-27/2014/6 z dne27.8.2014, je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.