Periodični preizkus jeklenk gasilnikov

05. april 2016

Varstvo pri delu

tlačni preizkus jeklenk  tlačni preizkusi jeklenk


  

Na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je družba Kova d.o.o. imenovana za organ za periodične preglede po prvem in drugem odstavku 7. člena Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom tudi za področje PRENOSNIH JEKELNK GASILNKOV.

 

Periodični pregled obsega:

  • čiščenje
  • zuananji in notranji pregled
  • tlačni preizkus

po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se jeklenka označi s trajnim žigom in nalepko ter datumom preizkusa. 

 

tlačni preizkus jeklenk