PRIROČNIK ZA USPOSABLJANJE

21. avgust 2015

Varstvo pri delu

Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb – oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije


Priorčnik

Avtorja: dr. Aleš Jug, Luka Bercko