Varstvo osebnih podatkov

11. maj 2018

Varstvo pri delu

V podjetju Kova d.o.o.,Vam kot novost nudimo svetovanje na področju Varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov in GDPR).

 

DOKAZILO O DODATNI KVALIFIKACIJI PREDAVATELJICE:

Družba KOVA d.o.o. ima usposobljeno pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov dr. Sandro Senčič, ki je opravila dodatno kvalifikacijo št. potrdila 20/2018-1975/3, s strokovnim izpitom iz upravnega postopka ZUP-254/2010-U in z opravljenim izpitom za sodnega izvedenca št. 09291. 

 

 

Varstvo osebnih podatkov