O podjetju

Družba Kova d.o.o. je danes pomemben partner podjetjem pri organizaciji in izvedbi kompletnih strokovnih nalog s področja varstava okolja, varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, gradbenega inženiringa, projektiranja, kontrolnega organa, organiziranja seminarjev in usposabljanj, pri prodaji opozorilnih tabel in gasilnih aparatov. Za opravljanje strokovnih nalog imamo pridobljena vsa potrebna pooblastila, akreditiran preizkusni laboratorij (LP-034) in akreditiran kontrolni organ (K-069). Kompetentno in usposoljeno osebje s svojim znanjem skrbi za celovito izvedbo storitve pri naročniku.