Preskušanje tesnosti

PRESKUŠANJE TESNOSTI KANALIZACIJE, VODOVODA, ZBIRALNIKOV

 

Izvajamo naslednja preskušanja:

1. Tesnost kanalizacije, vodovoda, zbiralnikov po standardu SIST EN 1610 in ÖNORM B2503:

  • Preskušanje cevnih odsekov z zrakom

  • Preskušanje okroglih jaškov

  • Preskušanje peskolovov

  • Preskušanje objektov (čistilne naprave,  lovilci olja in usedalniki)

  • Preskušanje ostalih kanalizacijskih objektov 

 

2. Preskušanje vodovodnega omrežja po SIST EN 805

 

3. Preskušanje vodnih zbiralnikov po SIST EN 1508:2000

 

4. Snemanje kanalizacije