Strokovni delavec za varnost pri delu

Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu, delodajalec določi enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu. Strokovni delavec je za opravljanje strokovni nalog odgovoren delodajalcu. Delodajalec pa mora strokovnemu delavcu omogočiti neodvisno opravljanje strokovnih nalog po Zakona o varnosti z oceno tveganja (ZVDZ-1) (Uradni list RS, št. 43/2011).

 

Delodajalec lahko za posamezne naloge ali za opravljanje vseh nalog varnosti in zdravja pri delu najame zunanje organizacije, ki imajo dovoljenje za delo po ZVDZ-1, kadar teh nalog ne more zagotoviti s svojimi strokovnimi delavci.

 

Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu mora imeti opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu, za opravljanje strokovnih nalog po Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011).

 

Naloge strokovnega delavca:

 • svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju delovne opreme,
 • svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja,
 • usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj,
 • izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti,
 • pripravlja in izvaja usposabljanja za varno delo,
 • opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju,
 • opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme,
 • opravlja občasen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
 • izdeluje navodila za varno delo,
 • spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov in
 • sodeluje z izvajalcem medicine dela

 

Z vami bodo sodelovali usposobljeni strokovni delavci varnosti in zdravja pri delu:

Anton Ojsteršek, varn. inž.

Simona Karo Gajšek, dipl.san.inž.

Denis Bah, inž.gr.

Iztok Žibret, dipl.inž.str.

Blaž Blažič, u.d.i.vki

Mateja Zalokar, univ.dipl.inž.teh.var.

Tadej Gorenšek, dipl.inž.teh.var.okolja