Akademija znanja | Usposabljanja in izobraževanja | Organizacija seminarjev

Akademija znanja in publicistike skrbi za nenehno in stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom.

 

V oddelkuk Akademije znanja in publicistike izvajamo seminarje, delavnice različnih tipov usposabljanja, kot so:

  • usposabljanje za opravljanje energetskih naprav,
  • usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
  • usposabljanje iz varnosti igral
  • tečaji osnovnih andragoških znanj
  • organizacijo seminarjev na podlagi vašega povpraševanja oziroma potrebe naših strank.

 

Akademija znanja in publicistike omogoča stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev za varnost pri delu, kadrovnikov, izvajalcev medicine dela in vsem, ki v podjetjih in organizacijah skrbijo za učinkovitost in dobro počutje zaposlenih na področju varnega in zdravega dela, pravilne prehrane in promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Akademija znanja in publicistike izvaja poleg dodatnega funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja na področju varnosti igral, varne uporabe električnega orodja in opreme, varnega dela s plini tudi vsa ostala usposabljanja in delavnice za posodabljanje strokovne usposobljenosti zaposlenih kakor tudi izboljšuje kakovost storitev na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbuja vseživljenjsko učenje za delo.

 

 

Za urnik seminarjev, kliknite na povezavo.

 

 

Kontakt:

Nikolina Cizej, dipl.san.inž.

03 428 23 44

E-mail